Natiskano od http://slovenija-zahod.city-map.si/city/db/700103030414/grad-breice

Grad Brežice

Grad Brežice je danes najvidnejša stavba v Brežicah, ki jo mesto s pridom koristi. V njej domuje Posavski muzej Brežice s številnimi zbirkami, v viteški dvorani potekajo številne prireditve, v grajski kleti shranjujejo vino Vina Brežice.

Njegovi začetki sežejo v leto 1241, ko so v pisnih virih prvič omenjene Brežice. Grad je bil sprva lesena utrdba (povezan s takratno naselbino Gradišče), kasneje pa se je razvil v obliko, ki jo ima danes. Sam grad je prvič omenjen leta 1249 kot castrum. Grad in naselje (takrat že znano pod imenom Brežice) je pridobilo na pomenu proti koncu 12. stoletja, ko so Brežice postale upravno in gospodarsko središče salzburške posesti v Posavju. Tako sta se v gradu naselili vojska, kovnica denarja in sodišče.

Fotografija: Wikipedia

Leta 1949 je v gradu dobil prostore Posavski muzej Brežice. Za začetek muzejske zbirke je zaslužen njegov prvi direktor Franjo Stiplovšek, prinesel pa jo je s seboj iz Krškega (Aumannova zbirka), kasneje pa so jo dopolnjevali in razdelili v arheološko, narodopisno, zgodovinsko. Imajo tudi galerijo oljnih slik domačih in tujih mojstrov ter spominsko zbirko Franja Stiplovška.

V kletnih prostorih Gradu Brežice podjetje Vino Brežice že od leta 1946 vzdržuje in skrbno neguje svoja najžlahtnejša in najdragocenejša vina. Žal je le klet pod zahodnim traktom brežiškega gradu povsem opremljena za vinarsko dejavnost, ki je bila prenovljena v letu 2003. Grajska klet, vklesana v živo skalo ter pozidana s kamnom in opeko, je edina tovrstna klet v Sloveniji, ki dostopna za javne oglede ter poizkušnjo arhivskih vin podjetja Vina Brežice.

Fotografija: Wikipedia

Grad ima danes pritličje in prvo nadstropje (v njem se nahaja viteška dvorana). Ni pa več prisotnega dvižnega mostu (nanj spominjajo le še verige) in pa obrambnega jarka, saj se je tok Save sčasoma spremenil. Danes se v gradu odvijajo številne prireditve, kot so koncerti Festivala Brežice, prav tako pa grad služi kot prijeten kraj za poroke.